Exempel på våra uppdragsgivare

Vattenfall • EON • E.ONES • Andritz, • NCC • Skanska • PEAB • Fortifikationsförvaltningen
Skandinaviska Glas • Svenska Skogsplantor • RGS 90 och Edmolift.

Många mindre verksamheter  i närregionen väljer också att anlita Mählers Smide.

Samarbetspartners

En av våra äldsta samarbetspartners är Edmo Lift i Härnösand

som är en av Europas största tillverkare och leverantörer av saxlyftbord,
pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering. EdmoLift har
med framgång installerat utrustning i företag av alla storlekar och industri-
sektorer som verkstad, tillverkning, förpackning, förädling, sjukvård och
forskning i 50 år!