Mählers Smide

är ett specialiserat smidesföretag med inriktning mot konstruktionssvetsning och montering.
Vi levererar helhetslösningar och sköter processen från ritning till konstruktion och slutgiltig plastmontering.

Företaget kännetecknas av vår kompetenta personal med dokumenterad kunskap, vilket gör att vi kan
erbjuda det mesta inom specialkonstruktioner. Vår kundkrets utgörs av både mindre och större
företag inom bl.a. kraftverksindustrin samt byggnads- och tillverkningsindustrin.

En av våra äldsta samarbetspartners är Edmo Lift i Härnösand
som är en av Europas största tillverkare och leverantörer av saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering. Edmo Lift har med framgång installerat utrustning i företag av alla storlekar och industrisektorer
som verkstad, tillverkning, förpackning, förädling, sjukvård och
forskning i 50 år!