Kvalitétspolicy

Vad som är rätt kvalitet avgörs av kundens krav och förväntningar på den köpta produkten eller tjänsten. Om kunden inte har specificerat kraven, är branschens ställda krav och sedvana avgörande.

Vi vill att Mählers Smide i alla avseenden ska uppfylla kundens önskemål om kvalitet gällande produkter och tjänster. Kunden ska uppleva oss som konkurrenskraftiga, tillförlitliga och som det självklara valet av leverantör. Företaget är under ständig utveckling eftersom vår målsättning är att alltid leverera hundraprocentig kvalitet. Vi vet att hög kvalitet genererar i nöjda kunder och vi vill även ge kunden anledning att anlita oss i framtiden.

Arbetsmiljön ska uppfylla alla de krav som ställs och arbetsplatsen ska vara en säker plats att vistas på för våra anställda. Var och en av de anställda ska erhålla tillräcklig kunskap och utbildning för att kunna utföra ett arbete av hög kvalitet. Våra interna ledord är samarbete och ansvarstagande, vilka också är förutsättningar för ett väl utfört arbete. Varje enskild medarbetare ska ta rollen som kvalitetsambassadör, både på den egna arbetsplatsen och ute hos våra kunder.

En trygg tillverkningsprocess påverkar arbetsresultatet positivt, vilket i slutänden gynnar våra slutkunder i form av högre kvalitet på det utförda arbetet.