Vår tillverkning och kapacitet består bland annat av;

• ingjutningsgods

• stommar

• specialkonstruktioner

• räcken

• broar med mera

• fordon

• konstruktionslösningar för sågverksindustrin